O TERAPII ZVANÉ PSYCHOBALET

Spojení psychologie a baletu v účinný terapeutický celek, využívající pohybových technik při práci s klienty s poruchami chování, lehkým i těžkým handicapem, s kombinovanými vadami. Metoda psychobaletu vznikla na Kubě před třiatřiceti lety v roce 1973 z iniciativy Líc.Georginy Fariňas, vedoucí psycholožky dětského oddělení nemocnice Aballí v Havaně, ve spolupráci s přední kubánskou primabalerínou, ředitelkou Baletu Nacional de Cuba Alicíí Alonso. O rozšíření této metody v ČR se zasloužila PhDr.Dagmar Cruzová, která pracovala sedm let v oddělení Psychobaletu při Havanské psychiatrické léčebně. V roce 1984 byl psychobalet oficiálně vzat pod záštitu UNESCO.

CÍLEM TERAPIE JE....

 • odstranění symptomů (u dětí neurotických či dětí s poruchami chování), dosažení psychické rovnováhy
 • zlepšení držení těla a senzomotorické koordinace
 • rozvoj fyzických a uměleckých schopností
 • rozvoj estetických a kulturních zájmů 
 • usnadnění vyjádření emocí a uvolnění tenzí pomocí terapeutických technik
 • rozvoj sebekontroly a autodisciplíny
 • posílení sebevědomí, víry ve vlastní síly a schopnosti, zlepšení sebehodnocení 
 • rozvoj adekvátních interpersonálních vztahů
 • eliminovat negativní projevy v chování 
 • zlepšení komunikace, spolupráce 
 • odkrytí dosud nevyužitých rezerv a možností seberealizace
 • nabídnout klientovi potěšení z vlastní činnosti
 
          
GENERÁLNÍ SPONZOR