Hodiny baletu

Na hodinách baletu se setkáváme s tanečníky 4 krát týdně na baletním sále v obci Štěpánov. Od r. 2008 se stali naší součástí i tanečníci na vozíčku.

Cílem Baletu Globa je otevřít tanečníkům svět krásy, možnosti pohybu, naučit se vnímat práci se svým tělem, zlepšit jeho celkovou pružnost, ohebnost, rozvíjet hudební cítění, což vede naše tanečníky k motivaci.  Výsledkem jsou pravidelně konaná taneční vystoupení pod názvem Duše v pohybu a další příležitostná vystoupení na dalších akcích.

PŘEDSTAVENÍ „DUŠE V POHYBU“

Tento projekt se poprvé uskutečnil na profesionální scéně Moravského divadla Olomouc v r. 2007. Výsledkem bylo večerní představení.  Veřejnost se mohla seznámit s celoroční prací našich tanečníků. Představení bylo velice úspěšné, a proto projekt s tímto názvem a inovovaným repertoárem pořádá náš spolek pravidelně na různých scénách, nejen v Olomouci, ale i v Brně, v Prostějově, Opavě, v Praze a v dalších městech. 

Projekt získal nominaci na celostátní cenu Mosty za rok 2008, cenu hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2007 a za rok 2012 cenu hejtmana Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury.