TERAPIE FORMOU PSYCHOBALETU

 
Na hodinách psychobaletu se setkáváme s klienty 1-2 krát týdně na baletním sále Moravského divadla Olomouc. K terapeutickým metodám psychobaletu od r. 2008 přibyla i práce s vozíčkáři. Práce s těmito klienty probíhá 1-2krát týdně na scéně Moravského divadla Olomouc.

Úkolem psychobaletu je otevřít klientům svět krásy, možnosti pohybu, naučit se vnímat práci se svým tělem, zlepšit jeho celkovou pružnost, ohebnost, rozvíjet hudební cítění, pracovat se svým handicapem, což vede klienty k motivaci. Současně pomáhá zvýšit jejich sebevědomí a integraci do aktivního kulturního života.

PŘEDSTAVENÍ "DUŠE V POHYBU"

Projekt, který se poprvé uskutečnil na profesionální scéně Moravského divadla Olomouc v r. 2007, ve kterém se představily různé subjekty s ukázky svých terapií. Výsledkem bylo večerní představení. Odborná i laická veřejnost se mohla seznámit s celoroční práci klientů. Sdružení Balet Globa se představilo s psychobaletem. Druhý ročník Duše v pohybu se uskutečnil na výše jmenované scéně v r. 2008. Tento projekt získal nominaci na celostátní cenu Mosty za rok 2008, cenu hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2007. Čtvrtý ročník se uskutečnil v roce 2010 ve Slezském divadle v Opavě..

GENERÁLNÍ SPONZOR